Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,  ühiskonnaõpetuses, inglise keeles (B1-tasemel), või vene keeles võõrkeelena (B1-  tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024;
 • valikeksam vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024;
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. 

 

 2023/2024 õppeaasta tasemetööd

 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september; 
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september; 
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september; 
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september; 
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober; 
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november; 
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar a.