2023/24
 

 

Puhhi ja Kiisu rühmad osalevad 2023/ 24 õa programmis "Seikluste Laegas".
Programmi raames seigeldakse koos sõpradega liikumise ja maitsete maailmas. Seikluste Laegas on teaduspõhine 4–7-aastaste laste tervislike toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele suunatud lapsevanemaid kaasav sekkumine lasteaias. Sekkumises keskendutakse neljale põhiteemale: tervislik söömine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine.

 

 

 

14. septembril 2023 külastasid 1.-9. klass ja Kiisude rühm Wile Farmi Järvamaal,
kus kasvatatakse tõualpakasid. Meile tutvustati neid vahvaid ja naerusuiseid loomi,
räägiti alpakavillast ja selle töötlemisest.
Projekti „Simuna Kooli õppekäigud Wile Farmi" toetas KIK keskkonnateadlikkuse programm.

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi taotlusvoor "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" Projekti number: 2014-2020.1.04.21-0346

Projekti nimi: Väikevahendite soetamine Väike-Maarja valla üldhariduskoolidele kaasava hariduse paremaks rakendamiseks

Projekti eesmärk ning tulem: Projekti eesmärgiks on, et iga Väike-Maarja valla üldhariduskooli HEV õpilane tunneb, et tema on oma kogukonna, kooli, klassi ja õpetaja jaoks väärtus ning tema erivajadused kodulähedases koolis tavaklassi tingimustes on parimal viisil toetatud. Õpetajad rakendavad kaasava hariduse põhimõtteid enesekindlalt, õppetöö tavaklassi tingimustes on hõlpsamini diferentseeritav, mitmekesine ning igat õpilast toetav.
Projekti eelarve: Projekti kogumaksumus 48 504,21, millest toetusega kaetakse 40 986,00.

 

2022/23

 

Projekti „Simuna Kooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal" raames said lasteaia „Kiisude" rühma lapsed ja 1.-4. klassi õpilased osa programmist „Sukeldudes Äntu loodusesse" ning 6.-9. klassi noored programmist „Vee-elustiku uurimine".
Õpperetkede käigus tutvuti Äntu Valge-, Sini- ja Rohejärve ümbritseva loodusega ning uuriti Porkuni järve elukeskkonda ja elustikku.

 

2021/2022 

Projekt „Rabaretked" viib septembris lasteaia „Kiisude" rühma lapsed ja 1. klassi õpilased Viru rabasse ning 2.-9. klassi õpilased Tudu järve äärde. Retkede käigus vaadeldakse ja võrreldakse metsa ja sood, tutvutakse raba kui elukeskkonnaga, räägitakse rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest ning kaitsealal käitumise reeglitest, arutletakse soode tähtsuse üle, vaadeldakse inimtegevuse jälgi jpm.
Projekti toetab KIK keskkonnateadlikkuse programm.

 

2020/21

Septembris käisid kooliõpilased ja lasteaia „Kiisude" rühma lapsed uudistamas Lahemaad. 
Projekti „Lahemaa-rannamaa" raames tutvuti lähemalt Oandu ja Altja kandi imelise loodusega. 
Projekti toetas KIK keskkonnateadlikkuse programm.

 

2019/20

Projekti „Tagasi jääaega" raames külastasid Kiisude rühma ja kooli õpilased Jääaja Keskust. Saime osa programmidest „Retk lemming Lempsiga" (LA Kiisud ja 2.-3. klass); „Kuidas tekkis kelgumägi?" (1. klass), „Jääaeg- Maa lahutamatu osa" (4.-6. klass ja 7.-9. klassi 1. grupp) ja „Jääaja pärandus- rändkivide värviline maailm" (7.-9. klassi 2. grupp).
Projekti toetas KIK keskkonnateadlikkuse programm.

 

2018/19

KIK´i projektist „Kes elab metsa sees?" said osa kõik koolilapsed ja lasteaia vanem rühm Kiisud. 6.-9. klass käis Elistvere loomapargis tutvumas metsloomade eluga ning 1.-5. klass ja Kiisude rühm külastasid Aegviidu looduskeskust ja sealset matkarada.

 

2017/18
 
Kiki projekti "Läki metsa!" raames külastavad lasteaia Kiisude rühma lapsed  ja Simuna Kooli õpilased RMK Sagadi metsamuuseumi ning tutvuvad sealsete eksponaatitega. Toimuvad ka retked lähiümbruse metsaga tutvumiseks.   

Kohapeal osaletakse erinevates õppeprogrammides: lasteaialapsed "Sõber puu"; 1.-3. kl "Metsaga sõbraks"; 4.-5. kl "Puudest algab mets"; 6.-7. kl "Mets kui kooslus" ja 8.-9. kl "Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal". Projekti tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus, nad tunnevad kodumaiseid puuliike ja liikidevahelisi seoseid metsakoosluses. Suureneb arusaam inimese ja looduse seostest. Osalejad saavad teavet metsa ökoloogilise tasakaalu, elurikkuse ja metsa säästva kasutamise kohta.

 

 2016/17

KIKi projekti "Omadega rappa" käigus külastavad 2016/17 õppeaastal Kiisude rühma lapsed ja 1.-9. kl õpilased sügisel ja kevadel Endla raba. Projekti raames tutvutakse Endla looduskeskusega, matkatakse Endla matkarajal ja osaletakse õppeprogrammides "Rabalummus" ja "Männikjärve mets ja raba".

 

2015/16

Kiisude rühma lapsed ja 1.-9. kl õpilased külastasid KIKi projekti " Vesi- mis, kes, milleks?" raames AS Rakvere Vesi Veepuhastusjaama ja Reoveejaama ning tutvuti ka Puhta vee teemapargiga, kus osaleti õppeprogrammides "Veetarga retk puhta vee tekkekohas".

01/06/22
Author: SIGNE RUMMO