Kooliõe vastuvõtuajad Simuna Koolis 2023/24

06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 08.11, 22.11, 06.12,  20.12 

Kell 08:00-14:00

Kooliõde Laura Alatsei

Telefon 5254824
e-mail tervishoid@vmg.v-maarja.ee 

 

Õe tööajal väljaspool vastuvõtuaega nõustab õde õpilasi vajadusel sidevahendite teel.
Vajadusel pöörduda arstiabi või tervisealase nõu saamiseks väljaspool vastuvõtuaega perearsti
poole või helistada 1220 perearsti nõuandeliinile.
Erakorralise abi vajadusel helistada hädaabi numbrile 112.

Õpilasel ja lapsevanemal on õigus pöörduda ettepaneku või kaebusega koolitervishoiuteenuse osutaja tegevuse kohta Terviseametisse (kesk@terviseamet.ee , 56208485) või Eesti Haigekassasse (info@haigekassa.ee  669 6630)