Kooliaasta viimasel päeval on ikka kombeks kokku saada, meenutada õppeaastat ja tänada tublisid. Tänukirju jagati sel korral õige rohkesti: tublidele ainetundjatele, õppuritele, sportlastele ja robootikutele. 
Aasta tegija tiitliga pärjati:
Aasta õpetaja: Siiri Kanarbik, Eda Veskilt ja Elle Alber
Aasta töötaja: Eneli Birnbaum
Aasta lasteaiaõpetaja: Kätrin Liiv
Aasta õppija: Henry Hiire
Aasta sportlane: Kert Karm
Aasta lapsevanemad: Liis Danilas ja Karlis Karm
Aasta õpitegu: 9. klass distantsõppijatena
Aasta omavalitsus: Väike-Maarja Vallavalitsus

 

6. mail toimunud maakondlikul põhikoolide kirjandivõistlusel olid Simuna Kooli õpilased väga edukad. Noorema vanuserühma arvestuses saavutas Anni Maria Tarkus 1. koha, vanema rühma arvestuses saavutas Raneli Orman 1. koha ning Katre Linnas 3. koha.
Õpilasi juhendas õp Siiri Kanarbik. Palju õnne!

 

Õpilaste kunstikonkursil „Amet ja palk", mille eesmärgiks oli mõtestada erinevate ametite väärtustamist ühiskonnas, sealjuures ameti ja palga seoseid ning naiste ja meeste palku,
valiti Aliise Kulli ja Kert Karmi teos üheks võidutööks 1.-4. klasside arvestuses.
Õpilasi juhendas õp Elle Alber.

 

25. mail toimunud maakondlikul eesti keele ja kirjanduse olümpiaadil saavutas
Joosep Viiksaar 5. klasside arvestuses 4. koha ja Iti Lota Maasik 6. klasside arvestuses 7. koha.
Õpilasi juhendas õp Siiri Kanarbik.

 

Virumaa laste XIII luulevõistlusel "Minu koroona-aasta" osales meie koolist 12 õpilast.
Märgiti ära Merit Nõmmiste, Carl Randmetsa, Kaidi Ohno luuletused.
Laureaadiks tulid Joosep Viiksaar 5. klassist ja Gerdda Kägu 8. klassist.
Kokku saadeti võistlusele 297 luuletust 27 koolist.
Aitäh noortele suleseppadele ja nende juhendajale õp Siirile!

 

Vabariiklikul luulekonkursil "Minu Eestimaa", kus õpilased pidid kirjutama limerikke, saavutas 9. klasside arvestuses III koha Henry Hiire.
Noormees kirjutas limeriku : 

Meie naaberkool on Muuga
neile teeme ära pika puuga.
Veame köit,
tuleb võit,
kasvõi katkise käeluuga.

Juhendaja: õp Siiri Kanarbik

 

9. veebruaril toimunud piirkondlikul geograafiaolümpiaadil olid Simuna Kooli õpilased väga edukad:
7. klasside arvestuses Kaidi Kraav 1. koht
8. klasside arvestuses Gerdda Kägu 1. koht
Rainer Sokk 3. koht
9. klasside arvestuses Henry Hiire 2. koht
Aitäh kooli esindamise eest ka 9. klassi õpilasele Karl Sokule.
Õpilasi juhendas õp Elle Alber.

 

30. jaanuaril toimunud piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutasid Simuna Kooli õpilased väga tubli tulemuse:
7. kl arvestuses Kaidi Kraav 1. koht
8. kl arvestuses Raneli Orman 1. koht
Gerdda Kägu 2. koht
Rainer Sokk 4. koht
9. kl arvestuses Henry Hiire 3. koht
Õpilasi juhendas õp Elle Alber

 

23. jaanuaril toimunud piirkondlikul keemiaolümpiaadil saavutas Henry Hiire 9. klasside arvestuses 2.-3. koha

ja Raneli Orman 8. klasside arvestuses 6. koha.
Õpilasi juhendas õp Aili Alatsei.

 

Eesti koolilaste metsapostkaart 2020 konkursil „Tervendav mets"
valiti Gerdda Kägu töö rahvahääletusel 24 parima hulka (konkursile esitati kokku 3457 tööd).
Gerddat juhendas õp Elle Alber.

 

25. novembril toimunud teadusvõistlusel Katsekakk saavutas Simuna Kooli võistkond koosseisus 
Carl Randmets, Raneli Orman ja Henry Hiire 
III kooliastme võistkondade arvestuses 3. koha.
Lisaks osutusid Carl, Raneli ja Henry parimateks guugeldajateks ning parimateks eksperimenteerijateks.
Õpilasi juhendasid: õp Elle Alber, õp Merike Toming ja õp Aili Alatsei.

 

16. oktoobril toimus Kiltsi koolis Värkstoa konverents. 
Raneli Orman ja Gerdda Kägu koostasid konverentsile
postri RIEDRICH BENJAMIN von LÜTKE elu ja tegevuse kohta.