2005. aastal liideti Simuna lasteaed põhikooliga ja moodustab nüüd osa Simuna Koolist.

Simuna lasteaias on 2 aiarühma ja mängurühm.
Kord nädalas toimub liikumistund võimlas, lisaks käivad Kiisude rühma lapsed Väike-Maarja lasteaia ujulas ujumas.
Kaks korda nädalas toimuvad muusikatunnid.
Laste igapäevast elu korraldavad rühmas kaks õpetajat ja õpetaja abi, mängurühmas kaks kasvatajat. Muusikatunde viib läbi muusikaõpetaja.
Vajadusel tegeleb lastega logopeed-eripedagoog.
Et päeva rühmas üheskoos alustada, ootame Teie lapsi lasteaeda hiljemalt kell 8.30.
Simuna lasteaed on turvaline, uuenduslik ja looduslähedane lasteaed. Õpetajad kasutavad igapäevaselt lasteaedade infosüsteemi ELIIS ja lisaks on lapsevanematele info jagamiseks loodud Facebooki privaatsed grupid igale rühmale.
Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside andmine ning infovahetus lapsevanematega toimub e-päeviku Eliis kaudu.
Laste lasteaeda tulek, puudumised, haigestumised ja muu päevakajaline info palume jätta sõnumina rühma telefonile või e-päevikusse Eliis hiljemalt kella 8.00-ks.
Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama.

 Lasteaia päevakava

    7.00-8.30      laste vastuvõtt, vabamäng 
    8.30-9.00      hommikusöök 
    9.00-12.00    planeeritud tegevused, vabategevus, õueaeg 
   12.15-13.00   lõunasöök 
   13.00-15.00   lõunauinak 
   15.00-15.30   vabategvus, mängimine 
   15.30-16.00   õhtuoode 
   16.00-19.00   vabamäng, kojuminek  
 

Tibude ja Puhhide rühma telefon: 329 5769

Kiisude rühma telefon: 58590210

Lasteaiaõpetajad: 

Nimi Amet E-post
Eha Kasu õpetaja "Puhh" eha.kasu@simunakool.ee
Erle Tälli õpetaja abi "Puhh" erletalli@simunakool.ee
Liis Danilas õpetaja "Puhh"  liis.danilas@simunakool.ee
Kelly Uustam õpetaja "Kiisud" kelly.uustam@simunakool.ee
Virve Toots õpetaja "Kiisud" virve.toots@simunakool.ee
Riina Visnapuu õpetaja abi "Kiisud" riina.visnapuu@simunakool.ee
Mari Aedmäe kasvataja "Tibud" mari.aedmae@simunakool.ee
Girsika Lainemaa kasvataja "Tibud" girsika.lainemaa@simunakool.ee
Angela Raik muusikaõpetaja angela.raik@simunakool.ee

 

Dokumendid:

Lasteaia õppekava 

Lasteaia kodukord

Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Lasteaia avaldus

 

 

Eve Põldmaa ja Siiri Hiiesalu kogutud materjalid Simuna lasteaia kohta aastast 2003

Lapsesuu