Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 

  * eesti keel: 28. mai 2021. a

  * matemaatika: 3. juuni 2021. a 

  * valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
    saksa 
või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 9. juuni 2021. a  

  * valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 9.–10. juuni 2021 


2020/2021. õppeaasta tasemetööd

4. klassi õpilastele:

  • loodusõpetus: 23.–24. september 2020. a;
    matemaatika: 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

  • loodusõpetus: 21.–22. september 2020. a;
    matemaatika: 28.–29. september 2020. a.

 

 

 

2020/21 õa kolmas trimester: 22.03-11.06

Viimati uuendatud lehekülge: 12-06-2021 06:42.