Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

  * eesti keel: 1. juunil 2020  

  * matemaatika: 4. juunil 2020 

  * valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
    saksa 
või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020  

  * valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020. 


Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal:  

3. klass: eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020

4. klass: loodusõpetus (elektrooniline) – 1.–2. oktoober 2019

6. klass: eesti keel (elektrooniline) – 13. mai 2020

7. klass: loodusõpetus (elektrooniline) – 24.–25. september 2019

 

 

 

2019/20 õa kolmas trimester: 11.03.-9.06.2020

Viimati uuendatud lehekülge: 10-08-2020 12:55.