Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2021/2022. õppeaastal: 

   eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a; 

   matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a; 

   valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse,
   saksa 
või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a; 

   valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a; 

   valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a. 


2021/2022. õppeaasta tasemetööd

4. klassi õpilastele: 

   matemaatika (kirjalik) - 14.–17. september 2021
   eesti keel (kirjalik) - 28.–29. september 2021 
   loodusõpetus (kirjalik): - 6.–7. oktoober 2021 

7. klassi õpilastele:

  matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021
  loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
  inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021
  inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021


 

 

 

2021/22 õa kolmas trimester: 19.03-13.06

Viimati uuendatud lehekülge: 25-05-2022 11:47.