2021/2022

 

Projekt „Rabaretked“ viib septembris lasteaia „Kiisude“ rühma lapsed ja 1. klassi õpilased Viru rabasse ning 2.-9. klassi õpilased Tudu järve äärde. Retkede käigus vaadeldakse ja võrreldakse metsa ja sood, tutvutakse raba kui elukeskkonnaga, räägitakse rabamaastikul liikumise viisidest ja ohtudest ning kaitsealal käitumise reeglitest, arutletakse soode tähtsuse üle, vaadeldakse inimtegevuse jälgi jpm.

 

Projekti toetab KIK keskkonnateadlikkuse programm.


 

2020/21

Septembris käisid kooliõpilased ja lasteaia „Kiisude“ rühma lapsed uudistamas Lahemaad. 
Projekti „Lahemaa-rannamaa“ raames tutvuti lähemalt Oandu ja Altja kandi imelise loodusega. 
Projekti toetas KIK keskkonnateadlikkuse programm.

 2019/20

Projekti „Tagasi jääaega“ raames külastasid Kiisude rühma ja kooli õpilased Jääaja Keskust. Saime osa programmidest „Retk lemming Lempsiga“ (LA Kiisud ja 2.-3. klass); „Kuidas tekkis kelgumägi?“ (1. klass), „Jääaeg- Maa lahutamatu osa“ (4.-6. klass ja 7.-9. klassi 1. grupp) ja „Jääaja pärandus- rändkivide värviline maailm“ (7.-9. klassi 2. grupp)

Projekti toetas KIK keskkonnateadlikkuse programm. 


 

2018/19

KIK´i projektist „Kes elab metsa sees?“ said osa kõik koolilapsed ja lasteaia vanem rühm Kiisud. 6.-9. klass käis Elistvere loomapargis tutvumas metsloomade eluga ning 1.-5. klass ja Kiisude rühm külastasid Aegviidu looduskeskust ja sealset matkarada.

 


 

2017/18

Kiki projekti "Läki metsa!" raames külastavad lasteaia Kiisude rühma lapsed  ja Simuna Kooli õpilased RMK Sagadi metsamuuseumi ning tutvuvad sealsete eksponaatitega. Toimuvad ka retked lähiümbruse metsaga tutvumiseks.   

Kohapeal osaletakse erinevates õppeprogrammides: lasteaialapsed "Sõber puu"; 1.-3. kl "Metsaga sõbraks"; 4.-5. kl "Puudest algab mets"; 6.-7. kl "Mets kui kooslus" ja 8.-9. kl "Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal" 

Projekti tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus, nad tunnevad kodumaiseid puuliike ja liikidevahelisi seoseid metsakoosluses. Suureneb arusaam inimese ja looduse seostest. Osalejad saavad teavet metsa ökoloogilise tasakaalu, elurikkuse ja metsa säästva kasutamise kohta.

 


 2016/17

KIKi projekti "Omadega rappa" käigus külastavad 2016/17 õppeaastal Kiisude rühma lapsed ja 1.-9. kl õpilased sügisel ja kevadel Endla raba. Projekti raames tutvutakse Endla looduskeskusega, matkatakse Endla matkarajal ja osaletakse õppeprogrammides "Rabalummus" ja "Männikjärve mets ja raba".

 


 

2015/16 õppeaastal külastasid Kiisude rühma lapsed ja 1.-9. kl õpilased KIKi projekti " Vesi- mis, kes, milleks?" raames AS Rakvere Vesi Veepuhastusjaama ja Reoveejaama ning tutvuti ka Puhta vee teemapargiga, kus osaleti õppeprogrammides "Veetarga retk puhta vee tekkekohas".

 

2021/22 õa kolmas trimester: 19.03-13.06

Viimati uuendatud lehekülge: 01-07-2022 08:44.