Simuna kandi ajalooga on tegelenud tuntud kodu-uurija Heino Ross, kes arhiivimaterjalide p?hjal on t?estanud, et kooliharidust anti Simuna kihelkonnakoolis (tol ajal Katkuk?la kool) juba 1690. aastal. Tema poolt kogutud andmetel, mis on kogutud kooli kroonikasse, p?hinebki j?rgnev tagasivaade kooli ajaloole.
Kooli asutajaks oli pastor Schvieger, esimeseks 
k?striks aga t?en?oliselt Elias Reinhold. 1698. aasta visitatsioonis m?rgitakse ?ra laste head lugemisoskust. 1754. aastal mainitakse k?strina Andreas Jecki, tema j?rglasena Otto Steini.
1786.a. paiku kooli t?? seiskub m?neks ajaks, kuid sel perioodil luuakse kihelkonda mitmed k?lakoolid. Esimese k?lakoolina asutati 1756.a. Lasinurme, siis 1786.a. Padu, Salutaguse, Muuga, Paasvere, Salla, Selli, Tammiku, K?ru, Kissa, Rahkla, Rakke, 1787.a. Koila, Sootiigi, Hirla, Kurtna koolid.
Tuntud koolimehe Villem Normanni (1812-1906) tegevus algas 1832.a.
mil ta tuli kihelkonnakooli k?striks. Tema ajal sai kool 1836.a. uuesti ametliku kinnituse ja t??tas pidevalt 52 aastat. Selle ajaga andis kool t?iendava hariduse 563 ?pilasele, kellest 99 sai koolmeistriks. V. Normann oli ka kirjamees ja ?pikute autor, Simuna esimese talurahva laulukoori looja 1832.aastal. Tema eestvedamisel luuakse veel 6 k?lakooli: 1837.a. Rohu ja Venevere, 1838.a. Avanduse ja Edru, 1852.a. M?isamaa, 1884.a. Nadalama. Seega tekkis kihelkonda 22 kooli. Normanni kool l?petas tegevuse 1886.a.venestussurve t?ttu.
J?rgmiseks 
koolielu edasiarendajaks oli Noorsoo Kasvatuse Selts, kelle majandamisel alustas Simunas tegevust k?rgem kool 1907.a. Mihkel Leesmanni majas Juhan Juksare juhatamisel. Selle kooli l?petanu v?is t??tada vallakooli ?petajana v?i vallakirjutajana ning valdas vene ja saksa keelt.
Noorsoo Kasvatuse Seltsi poolt ehitati ka 1908.a. koolimaja, kus toimus pidevalt ?ppet?? kuni 1997. aastani. 1918.a. oli koolis 175 ?pilast, 1920.a. j?i kool Haridusseltsi alluvusse.
Aastatel 1913-1918 tegutses Avanduse 2-klassiline vene kool, kus ?petati ka aiandust, laulmist, v?imlemist ja k?sit??d. 1938.a. alustas tegevust m?isahoones Avanduse 2-aastane p?llut??kool. Kool tegutses kuni 1955 aastani, mil ta viidi ?le Kehtnasse. 1940. aastast algab Simuna kooli elus mitmeti keeruline periood, mis kestab 1988. aastani. See etapp sisaldab
s?jaaega 1941-1944, mitmeid koolireforme, protsentomaaniat.
1954.a hakati rajama 
kooliaeda, mille hiilgeaeg oli kuuek?mnendate keskel. Simuna kooliaias kasvatatud gladioole hinnati Moskva Rahvamajandussaavutuste N?itusel medali v??riliseks. Ka aastatel 1995-1997 on kooliaed v?itnud Tootsi peenra konkursil eripreemia.
1965.a. valmib kooli juurdeehitus 8 
klassiruumiga, mis andis v?imaluse aineklasside sisseseadmiseks ja ?petajate t??tingimuste parandamiseks. J?rgmine juurdeehitus koolimajale saab valmis 1997.aastal ja selles paiknevad viis klassiruumi, s??kla, ?petajate tuba, mitmed muud ruumid. Aasta hiljem avatakse ka uus t?ism??tmetega v?imla.
2004.a paigutatakse kooli ruumidessse lasteaed.
2005.a alates 
?hendatakse m?lemad asutused lasteaed-p?hikooliks nimetusega Simuna Kool. 2004. a s?gisest on poiste t???petuse tundide l?biviimiseks renoveeritud ?ppet??koda.
Avanduse ja 
V?ike-Maarja valdade ?hinemisel riigi poolt eraldatud nn.liitumisrahast kasutati 1,3 miljonit krooni Simuna Kooli renoveerimiseks. Vahetatud said maja keskmise osa aknad, paigaldati keskk?te, remonditi koridorid. 2007.a s?gisest toimib e-kool.

 

2017/18 ?a teine trimester: 2.12-1.03

Viimati uuendatud lehek?lge: 16-01-2018 16:56.
Meil on lehel 111 külalist online